Місія

Місія кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління включає наступні 5 розділів:

 

  • забезпечити виконання освітніх програм з «Комп’ютерних науках» та «Управління проектами» і зв’язаних сферах на рівнях бакалавра, магістра і кандидата (доктора) наук з високою якістю і відповідним змістом, щоб наші випускники могли успішно працювати в промисловості, державних і наукових установах, бізнесових компаніях нашої держави;
  • проводити дослідження і добиватися грантів в рамках міжнародних програм для здобуття сучасних знань і застосування цих знань у різних сферах для нашої держави, щоб задовольнити умови інформаційної епохи і глобальної конкуренції;
  • притримуватись стратегічного курсу комплексного поєднання навчальної і наукової діяльності зі спорідненими кафедрами в рамках інтеграції України в європейську та світову освітянську систему
  • в процесі діяльності на благо суверенної України робити спроможним накопичення компетенції, знань і досвіду викладачів для промисловості, державних і наукових установ, бізнесових компаній;
  • продовжувати оцінку наших програм, щоб забезпечити потреби ринку і розробляти стратегії для оптимізації студентського працевлаштування;

Залишити відповідь